uitvaart-bathmen-kaart_

De rouwkaart

 

Om het overlijden aan te kondigen wordt er eigenlijk altijd een rouwkaart verstuurd. Deze wordt meestal de tweede dag na overlijden gemaakt.
De rouwkaart kan daarna worden gebruikt als uitgangspunt voor het opstellen van een rouwadvertentie in een week- of dagblad. Daarnaast kan het ontwerp van de kaart een vervolg krijgen op de omslag van een boekje/liturgie dat bij de afscheidsbijeenkomst gebruikt gaat worden of later bij het maken van een dankbetuiging.
Tegenwoordig kan een overlijden eventueel via email kenbaar gemaakt worden. Dit is misschien een wat vluchtige en onpersoonlijke manier, maar kan in een aantal gevallen toch de voorkeur hebben.
Voor het ontwerpen van een rouwkaart bestaan er standaard-boeken met voorbeelden.
Vanzelfsprekend kan ik u een aantal van deze voorbeeld-kaarten laten zien.
Toch wordt het steeds gebruikelijker om een "eigen" - en dus persoonlijke - kaart te maken.
Hier kan een foto van de overledene of van diens liefhebberij voor gebruikt worden. Misschien had de overledene een passie voor oude auto's, kon deze mooi tekenen of speelde hij/zij op een instrument.
Dat zijn allemaal uitgangspunten voor het ontwerpen van een kaart.
Een kaart kan in zwart/wit of kleur, met of zonder rouwrand, vierkant of in de vorm van een rouwbrief gemaakt worden.
Samen met u en een vakkundige drukker komt er op deze manier een unieke en heel persoonlijke kaart tot stand.